Rating:

วงจรชีวิตแมลงวัน

แมลงวันออกลูกเป็นไข่ ฟักออกมาเป็นตัวหนอน ลอกคราบออกมาเป็นดักแด้ แล้วกลายเป็นตัวเต็มวัย เป็นแมลงวันแบบที่เราคุ้นเคยนั่นเอง
โดยที่ตั้งแต่เป็นไข่จนกลายเป็นตัวเต็มวัย ใช้เวลาประมาณ 8-14 วันโดยประมาณ แบ่งออกเป็น 4 ช่วงระยะดังนี้

วงจรชีวิจแมลงวัน

ภาพแสดงวงจรชีวิต ของแมลงวัน

1. ระยะไข่ (Eggs)

แมลงวันจะวางไข่บนสิ่งปฏิกูลที่มีความชื้นสูง เช่น มูลสัตว์ ซากพืช ซากสัตว์ อาหารเน่าเปื่อย
ซึ่งบริเวณที่วางไข่ต้องมีความชื้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ไม่อย่างนั้นไข่จะฝ่อตายได้ ลักษณะของไข่แมลงวัน จะมีสีขาวขุ่นหรือสีครีม เรียวยาวคล้ายกล้วย ยาวประมาณ 1-12 มิลลิเมตร ไข่จะใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง ในการฟักตัวจนเป็นตัวอ่อน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นสำคัญ ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 42 องศาเซลเซียส ไข่จะฝ่อตายหรือหยุดการเจริญเติบโตได้

2. ระยะตัวหนอน ( Larva )

ระยะตัวอ่อนหรือระยะตัวหนอนของแมลงวัน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ เปลี่ยนแปลงโดยการลอกคราบ ระยะที่ 1 และ 2
ตัวหนอนยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ส่วนระยะที่ 3 ยาวประมาณ 5-13 มิลลิเมตร ลักษณะตัวหนอนกลมยาว คล้ายเม็ดข้าวสาร หัวแบน ท้ายกลม ไม่มีรยางค์ ปากคล้ายตะขอ ไว้สำหรับดูดและกัดกินอาหาร

ตัวหนอนระยะที่ 1 ถึงช่วงต้นของระยะที่ 3 ลำตัวค่อนข้างใส สีของลำตัวจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนจะเข้าสู่ระยะดักแด้
ตัวหนอนจะอาศัยอยู่ตามสิ่งปฏิกูลหรือเศษซากเน่าเปื่อย เพื่ออาศัย แบคทีเรีย ยีสต์ ย่อยสลายเศษสิ่งปฏิกูลมาเป็นอาหารตน ไม่ชอบแสง อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

ช่วงหลังของระยะที่ 3 ก่อนเข้าสู่ระยะดักแด้ ตัวหนอนจะเริ่มหยุดกินอาหาร ชอบอุณหภูมิต่ำประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส
และความชื้นน้อย เริ่มไต่ออกจากแหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อหาแหล่งที่มีอากาศเย็นและแห้งกว่า เช่น ใต้ดิน หรือใต้กองขยะ ที่ลึกไม่เกิน 15เซนติเมตร อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

3. ดักแด้ (Pupa)

เมื่อตัวหนอนเริ่มจะกลายร่างเป็นดักแด้ ผิวหนังจะเริ่มแข็ง เปลี่ยนรูปร่างคล้ายถังหมักเบียร์
ผนังระยะแรกมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ค่อนข้างนิ่ม ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง จากนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนสี เป็นสีน้ำตาลอ่อนและเข้มขึ้นจนกลายเป็นสีดำ และเริ่มแข็งตัวมากขึ้น ใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ภายในเปลือกหุ้มตัว
จะมีตัวหนอนระยะที่ 4 ซึ่งมีขนาดสั้นลง และพัฒนาจนเป็นดักแด้ หรือ ตัวโม่ง
การเจริญเติบโตจากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัย ต้องอาศัยอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม (ความชื้นร้อยละ 90 ,
อุณหภูมิ 35-40 องศาเซลเซียส) ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ระยะดักแด้สามารถทนต่อสภาวะความชื้นต่ำได้ดีกว่าตัวหนอน
โดยความชื้นต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40-75 อุณหภูมิห้ามสูงเกินกว่า 45 องศาเซลเซียส และห้ามต่ำกว่า 12 องศาเซลเซียส
ดักแด้จึงจะสามารถอยู่รอดเจริญเติบโตกลายเป็นตัวเต็มวัยต่อไปได้

วงจรชีวิจแมลงวัน ดักแด้

วงจรชีวิจแมลงวัน ดักแด้

4. แมลงวันตัวเต็มวัย (Adult )

เมื่อระยะดักแด้เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว มันจะเจาะทะลุผนังห่อหุ้มส่วนหน้าออกอย่างรวดเร็ว แล้วมาเกาะพักประมาณ 0.5-1.5 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ซึ่งแมลงวันที่เกิดใหม่ จะยังไม่สามารถบินได้ทันที แหล่งที่อยู่ที่แมลงวันเกาะพักจึงต้องเหมาะสม และมีนิสัยไม่ชอบแสง และพยายามเคลื่อนตัวขึ้นที่สูง เข้าหาที่มืดเสมอ และจะเกาะพักโดยเอาส่วนหัวลง และเริ่มกินอาหาร จนสามารถบินไปมาได้ ใช้เวลาประมาณ 2-24 ชั่วโมง หลังจากออกจากผนังดักแด้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นสำคัญ จนกระทั่งออกหากินใช้ชิวิตแมลงวันตามที่เราพบเจอจนเต็มวัยพร้อมวางไข่อีกครั้ง

ขอบคุณบทความสำหรับการอ้างอิงจาก
http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/public/Fly.htm
www.pasusat.com/แมลงวัน/
http://th.wikipedia.org/wiki/แมลงวัน
ขอบคุณ รูปภาพประกอบจาก Google

Summary
Article Name
บทความ วงจรชีวิตของแมลงวัน
Description
บทความน่ารู้เกี่ยวกับ วงจรชีวิตของแมลงวัน
Author
Publisher Name
อ้างอิงจากกูเกิ้ล และยูทูป
Publisher Logo